ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2565  คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากร และนักเรียนให้การต้อนรับ นายตะวัน เหมือนชู  เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง