นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กลุ่มบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สื่อการเรียนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม โครงการ

กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2559

กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2559
โดย : สำนักงานโรงเรียน [29 ธ.ค. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง โดยกลุ่มาสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  2559 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีพัทลุง โดยมีผู้อำนวยการจบ  แก้วทิพย์ ให้เกียรติ...

อ่านต่อ..
การประชุมปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและบำเพ็ญประโยชน์

การประชุมปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและบำเพ็ญประโยชน์
โดย : สำนักงานโรงเรียน [23 ธ.ค. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง การประชุมปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและบำเพ็ญประโยชน์ ให้คุณครูมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ในวันที่ 19 ธัวาคม 2558 โดยเรียนเชิญคณะวิทยากรจากภายนอก มีคุณครูให้ค...

อ่านต่อ..
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม 2558

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
โดย : สำนักงานโรงเรียน [21 ธ.ค. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 14 ธัวาคม 2558 มีคุณครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้อำนวยกา...

อ่านต่อ..
กิจกรรมตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

กิจกรรมตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
โดย : สำนักงานโรงเรียน [21 ธ.ค. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้จัดกิจกรรมตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 4 ธ้นวาคม 2558 โดยมีผู้อำนวยการจบ...

อ่านต่อ..
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2559

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2559
โดย : สำนักงานโรงเรียน [12 พ.ย. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้บริหารจัดการนักเรียนเป็นคณะสี มีทั้งหมด  5 สี ได้แก่  ฟ้า-เพชราวุธ เหลือง-พิสุทธิชัย  แดง-พลานุภาพ  เขียว-ไกรอิสรา  ม่วง-พลาดิศัย และมีประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โด...

อ่านต่อ..
โครงงานวิทยาศาสตร์ เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [11 พ.ย. 2558 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง  ได้ส่งผลงาน  "แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียนโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสาน"  เข้าร่วมการประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปตท.ประจำปี 2558 จัดโดยบริ...

อ่านต่อ..
ร่วมแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิงอายุ 16 ปี แชมป์ตัวแทนภาคใต้

ร่วมแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิงอายุ 16 ปี แชมป์ตัวแทนภาคใต้
โดย : สำนักงานโรงเรียน [11 พ.ย. 2558 ]
ผู้อำนวยการจบ แก้วทิพย์ พร้อมคณะครู - อาจารย์ และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี กับนักกีฬาวอลเลย์บอล หญิงอายุ 16 ปี คว้าแชมป์ระดับภาคใต้ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมฝึกซ้อ...

อ่านต่อ..
ประชุมผู้ปกครองรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประชุมผู้ปกครองรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โดย : สำนักงานโรงเรียน [11 พ.ย. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และรายงานผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนศึกษาที่ผ่านมา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้...

อ่านต่อ..
กิจกรรม-โครงการทั้งหมด