นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กลุ่มบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สื่อการเรียนออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม โครงการ

นักเรียนห้องเรียน MEP เข้าร่วมกิจกรรม City Tour ปีการศึกษา 2558

นักเรียนห้องเรียน MEP เข้าร่วมกิจกรรม City Tour ปีการศึกษา 2558
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [8 ต.ค. 2558 ]
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีพัทลุง นำนักเรียนห้องเรียน MEP (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10) เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (City Tour) ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดใ...

อ่านต่อ..
นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงรับโล่รางวัลตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันยอวาที

นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงรับโล่รางวัลตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันยอวาที
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2558 ]
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558นางสาวกิ่งรังษี ชอบกิจ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันยอวาที ได้แก่นางสาวอนันด้า ปุ้งหลู ม.4/2นางสาวสิริวิมล  ชูแก้ว ม.4/3นางสาวกิ่งรังษี  ชอบกิจ...

อ่านต่อ..
กิจกรรมโรงเรียนสตรีพัทลุง กีฬา - กรีฑา จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมโรงเรียนสตรีพัทลุง กีฬา - กรีฑา จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2558
โดย : สำนักงานโรงเรียน [7 ส.ค. 2558 ]
กิจกรรมแข่งขันกีฬา  และกรีฑา จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสตรีพัทลุงได้ส่งกีฬาและกรีฑาครบทุกประเภท และจัดส่งกองเชียร์  ขบวนพาเหรด อย่างอลังการ โดยการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสาวิทย์ &nbs...

อ่านต่อ..
จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [24 ก.ค. 2558 ]
ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดพัทลุง ร่วมขบวนแห่ เพื่อแสดงความยินดีต่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานโดยโรงเรียนสตรีพัทลุง ได้รับรางวัลประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคือ นายคชากร พาหุรัตน์...

อ่านต่อ..
รูปบรรยากาศ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน ม.ต้น

รูปบรรยากาศ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน ม.ต้น
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [2 ก.ค. 2558 ]
"ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน"โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน 2558ห้องปาริชาต โรงเรียนสตรีพัทลุง...

อ่านต่อ..
กิจกรรม-โครงการทั้งหมด