นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กลุ่มบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม โครงการ

กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดพัทลุง
โดย : สำนักงานโรงเรียน [12 ก.ย. 2557 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นเจ้าภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดพัทลุง มีนักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมในโรงเรียนจังหวัดพัทลุง ร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้อำ...

อ่านต่อ..
แข่งขันทักษะทางภาษาไทย  กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา 2557

แข่งขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [5 ก.ย. 2557 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย  ในสัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557  โดยมีกิจกรรมดังนี้     1.  กิจกรรมประกวดคัดลายมือ &nbs...

อ่านต่อ..
มอบเกียรติบัตร กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [5 ก.ย. 2557 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย  ในสัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557  โดยมีกิจกรรมดังนี้     1.  กิจกรรมประกวดคัดลายมือ  &n...

อ่านต่อ..
กิจกรรมมอบดอกไม้และนักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

กิจกรรมมอบดอกไม้และนักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [31 พ.ค. 2557 ]
กิจกรรมมอบดอกไม้และนักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ1. คุณครูทัซนีย์  สังขวงศ์ (ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ)วันพฤหัสบดีที่  29  พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ หน้าเสาธง โรงเรียนสตรีพัทลุงกิจ...

อ่านต่อ..
ค่ายส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

ค่ายส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
โดย : สำนักงานโรงเรียน [10 พ.ค. 2557 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุงกำหนดจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะอ้นพึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อปลูกฝังและพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอั...

อ่านต่อ..
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โดย : สำนักงานโรงเรียน [28 มี.ค. 2557 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และรายงานผลการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้อำน...

อ่านต่อ..
กิจกรรม-โครงการทั้งหมด