นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กลุ่มบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สื่อการเรียนออนไลน์ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม โครงการ

จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [24 ก.ค. 2558 ]
ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดพัทลุง ร่วมขบวนแห่ เพื่อแสดงความยินดีต่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานโดยโรงเรียนสตรีพัทลุง ได้รับรางวัลประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคือ นายคชากร พาหุรัตน์...

อ่านต่อ..
รูปบรรยากาศ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน ม.ต้น

รูปบรรยากาศ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน ม.ต้น
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [2 ก.ค. 2558 ]
"ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน"โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน 2558ห้องปาริชาต โรงเรียนสตรีพัทลุง...

อ่านต่อ..
โครงการอบรมขยายผลการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Using English as a medium of instruction in Thai Science Classroom)

โครงการอบรมขยายผลการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Using English as a medium of instruct
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [30 มิ.ย. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุงร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  12  จัดโครงการอบรมขยายผลการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Using English as a medium of instruction in...

อ่านต่อ..
รูปบรรยากาศ งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2558

รูปบรรยากาศ งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2558
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [26 มิ.ย. 2558 ]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีพัทลุง...

อ่านต่อ..
รูปบรรยากาศ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน ม.ปลาย

รูปบรรยากาศ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน ม.ปลาย
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [2 ก.ค. 2558 ]
"ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน"โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน 2558ห้องปาริชาต โรงเรียนสตรีพัทลุง...

อ่านต่อ..
กิจกรรม-โครงการทั้งหมด