นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กลุ่มบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม โครงการ

กิจกรรมกรีฑาสีนักเรียนปีการศึกษา 2557

กิจกรรมกรีฑาสีนักเรียนปีการศึกษา 2557
โดย : สำนักงานโรงเรียน [16 ก.ค. 2557 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุงจัดกิจกรรมกรีฑาสีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฏาคม 2557 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  ความสามารถด้านกรีฑาให้แก่นักเรียน โดยแต่ละคณะสีจัดขบวนพาเหรด กองเชียร์ นักกีฬา อย่างยิ...

อ่านต่อ..
โครงการเครือข่ายผู้มีความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ภาคใต้

โครงการเครือข่ายผู้มีความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ภาคใต้
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [4 ก.ค. 2557 ]
           นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิคศาสตร์ของเ...

อ่านต่อ..
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 80 ปีสตรีพัทลุง

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 80 ปีสตรีพัทลุง
โดย : สำนักงานโรงเรียน [4 ก.ค. 2557 ]
 เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2557 โรงเรียนสตรีพัทลุงครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 80 ปี โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนปรับปรุงหอประชุมให้ได้มาตรฐา...

อ่านต่อ..
กิจกรรมThe Cultures of ASEAN Community And the three Observer Countries

กิจกรรมThe Cultures of ASEAN Community And the three Observer Countries
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [25 มิ.ย. 2557 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานอาเซียนศึกษา และกลุ่มงาน IS ได้บูรณาการจัดกิจกรรม การแสดงวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน+3 ณ อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 มีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมและแสด...

อ่านต่อ..
กิจกรรม-โครงการทั้งหมด