นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กลุ่มบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สื่อการเรียนออนไลน์ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม โครงการ

โครงการอบรมขยายผลการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Using English as a medium of instruction in Thai Science Classroom)

โครงการอบรมขยายผลการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Using English as a medium of instruct
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [30 มิ.ย. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุงร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  12  จัดโครงการอบรมขยายผลการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Using English as a medium of instruction in...

อ่านต่อ..
รูปบรรยากาศ งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2558

รูปบรรยากาศ งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2558
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [26 มิ.ย. 2558 ]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีพัทลุง...

อ่านต่อ..
รูปบรรยากาศ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน

รูปบรรยากาศ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [22 มิ.ย. 2558 ]
"ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำการอ่าน"โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน 2558ห้องปาริชาต โรงเรียนสตรีพัทลุง...

อ่านต่อ..
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โดย : สำนักงานโรงเรียน [9 เม.ย. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนและรายงานผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2558 มีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี จำนวนมาก ...

อ่านต่อ..
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โดย : สำนักงานโรงเรียน [5 เม.ย. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนและรายงานผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 มีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี จำนวนมาก โดยมีผู้อำนวยการสาวิทย...

อ่านต่อ..
ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
โดย : สำนักงานโรงเรียน [4 ธ.ค. 2557 ]
นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครู และนักเรียน ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 บริ...

อ่านต่อ..
กิจกรรม-โครงการทั้งหมด