นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กลุ่มบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม โครงการ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โดย : สำนักงานโรงเรียน [28 มี.ค. 2557 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และรายงานผลการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้อำน...

อ่านต่อ..
กิจกรรมการนำเสนอโครงการก้าวไกลสู่สากล รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ปี2556

กิจกรรมการนำเสนอโครงการก้าวไกลสู่สากล รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ปี2556
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [13 มี.ค. 2557 ]
กิจกรรมการนำเสนอโครงการก้าวไกลสู่สากล รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุงวันที่  26  กุมภาพันธ์ 2556  ณ  ห้...

อ่านต่อ..
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
โดย : กลุ่มบริหารวิชาการ [2 มี.ค. 2557 ]
3 รางวัลชนะเลิศ, 8 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน, 2 เหรียญทองแดงดาวน์โหลดผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  http://www.spt.ac.th/dl.php?doc_id=44...

อ่านต่อ..
ตังอย่างผลงานของนักเรียนรายวิชา Is 2

ตังอย่างผลงานของนักเรียนรายวิชา Is 2
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [24 ก.พ. 2557 ]
  ประเด็นศึกษาเรื่อง Fast Food เพชฌฆาตเงียบ นำเสนอโดย นางสาวยิ่งรัก     ขุนวิเศษ เลขที่ 12                     นางสาวเสาวนีย์      ...

อ่านต่อ..
กิจกรรม-โครงการทั้งหมด