โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

โทรศัพท์ : 074 613 023 โทรสาร : 074611633
E-mail : satriphatthalung@spt.ac.th
Website : http://www.spt.ac.th
ที่อยู่ : 250 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000