นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กลุ่มบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สื่อการเรียนออนไลน์

สภานักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม โครงการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาวิต ประวัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ออกแบบชุดราตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาวิต ประวัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ออกแบบชุดราตรี
โดย : สำนักงานโรงเรียน [19 ส.ค. 2559 ]
นายภาวิต ประวัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ออกแบบชุดราตรี "ราชินีแห่งสายน้ำ" ส่งชิงมิสเวิลด์ 2016 รับเงินรางวัล 30,000 บาทนายภาวิต ประวัติ อายุ17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัด...

อ่านต่อ..
กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2559

กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2559
โดย : สำนักงานโรงเรียน [29 ธ.ค. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง โดยกลุ่มาสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  2559 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีพัทลุง โดยมีผู้อำนวยการจบ  แก้วทิพย์ ให้เกียรติ...

อ่านต่อ..
การประชุมปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและบำเพ็ญประโยชน์

การประชุมปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและบำเพ็ญประโยชน์
โดย : สำนักงานโรงเรียน [23 ธ.ค. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง การประชุมปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและบำเพ็ญประโยชน์ ให้คุณครูมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ในวันที่ 19 ธัวาคม 2558 โดยเรียนเชิญคณะวิทยากรจากภายนอก มีคุณครูให้ค...

อ่านต่อ..
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม 2558

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
โดย : สำนักงานโรงเรียน [21 ธ.ค. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 14 ธัวาคม 2558 มีคุณครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้อำนวยกา...

อ่านต่อ..
กิจกรรมตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

กิจกรรมตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
โดย : สำนักงานโรงเรียน [21 ธ.ค. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้จัดกิจกรรมตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 4 ธ้นวาคม 2558 โดยมีผู้อำนวยการจบ...

อ่านต่อ..
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2559

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2559
โดย : สำนักงานโรงเรียน [12 พ.ย. 2558 ]
โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้บริหารจัดการนักเรียนเป็นคณะสี มีทั้งหมด  5 สี ได้แก่  ฟ้า-เพชราวุธ เหลือง-พิสุทธิชัย  แดง-พลานุภาพ  เขียว-ไกรอิสรา  ม่วง-พลาดิศัย และมีประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โด...

อ่านต่อ..
กิจกรรม-โครงการทั้งหมด