โรงเรียนสตรีพัทลุง

Satri Phatthalung School

ประกาศ...ให้นักเรียนโครงการเด็กดีศรีท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนสตรีพัทลุง ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-11.00 น. บริเวณใต้หอประชุมราชพฤกษ์ และให้นักเรียนเข้า ไลน์กลุ่ม ตามห้องที่นักเรียนมอบตัว