ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

เอกสารการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566