มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน  2565  โรงเรียนสตรีพัทลุง รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2565