มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนสตรีพัทลุง รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565