กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ เตรียมความพร้อมสู่ระบบ T-CAS 66 รอบ 1 Portfolio