แหลงเล่ากับจุรี คนดีศรีสบามประเทศ

                 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “แหลงเล่ากับจุรี คนดีศรีสยามประเทศ” ภายใต้โครงการส่งเสริมความเลิศทักษะทางภาาษไทย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก คุณตรัย นุ่มแก้ว หรือ จุรี แห่งบ้านลานนกหว้า มาเป็นวิทยากรและร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม