ค่ายศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมเก่งคิดเก่งวาด โดยมี นายมลตรี ดำช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นธานพิธิเปิด   ณ หอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนสตรีพัทลุง