ค่ายจุดประกายการทำโครงงานคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดโครงการ “ค่ายจุดประกายการทำโครงงานคณิตศาสตร์ “ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 ณ ห้องปาริชาต โรงเรียนสตรีพัทลุง